چوپانان زادبوم من

تو مادر منی

شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 02:24 ب.ظ

سادات طبا طبای ساکن زواره (تیره محمد زمان)

سادات طبا طبای ساکن زواره (تیره محمد زمان)

تیره میر محمد زمان  

میر محمد زمان بن میر محمد شفیع دارای دو پسر بنامهای:

1_ سید رضا

2_ میر سید محمد بوده است.

سید رضا بن میر محمد زمان دارای دو پسر باسامی :

1_ حاجی میر محمد علی که شرح حال او در باب اخیار بتفضیل خواهد آمد

2_میر محمد زمان دوم بوده است.

3_ حاجی میر محمد دارای چهار پسر بنامهای :

1_ سید رضا

حاجی سید یوسف

3_ میرزا سید حسین

4_ میرزا وهفت دختر باین شرح :

1_ سکینه بگم (زوجه میر محمد حسین)

2_ نازی بیگم (زوجه آ سید حسن

3_زوجه میرزا محمد کریم

4_ زوجه سید ابوالحسن اردستانی (سید ابوالحسن اردستانی پدر میرزا محمد علی اردستانی از سادات سید روح الله می باشد که در حال حاضر در مشهد مقیم است)

5_ زوجه حاجی سید رضا

6_حاجیه مریم بیگم (زوجه سید حسین بن سید ابراهیم)

7_ زوجه حاجی سید تقی بوده است

سید رضا بن حاجی میر محمد علی دارای پنج پسر باسامی:

1_ حاجی سید محمد باقر که شرح حالش در باب اخیار مذکور است.

2_ حاجی آقا میرزا

3_ حاجی سید حسن

4_ حاجی میرزا صادق

5_ میر سید اسمعیل ودو دختر بنامهای :

1_ خورشید بیگم ( زوجه حاجی میرزا عبد الله )

2_ زوجه سید یوسف بن حاجی سید تقی بوده است.

حاجی سید یوسف بن حاجی میر محمد علی دارای چهار پسر باسامی:

1_ حاجی میرزا حسن معروف به نور بخش

2_ میرزا مصطفی معروف به دیباج

3_  میرزا سلیمان بوستانی

4_ میرزا خلیل زواره ای وسه دختر به اسامی ک

1_ خورشید بیگم ( زوجه میرزا جمال کریمی )

2_ زوجه میرزا نصرالله صفا

3_ زوجه میرزا محسن رحیمی اردستانی بوده است.

میرزا حسین بن حاجی میر محمد علی یک پسر بنام میرزا نصر الله صفا وهفت دختر:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم شهریور 1390ساعت 17:49  توسط عماد   |  آرشیو نظرات

سادات طبا طبای ساکن زواره (تیره محمد زمان)

تیره میر محمد زمان

میر محمد زمان بن میر محمد شفیع دارای دو پسر بنامهای:

1_ سید رضا

2_ میر سید محمد بوده است.

سید رضا بن میر محمد زمان دارای دو پسر باسامی :

1_ حاجی میر محمد علی که شرح حال او در باب اخیار بتفضیل خواهد آمد

2_میر محمد زمان دوم بوده است.

3_ حاجی میر محمد دارای چهار پسر بنامهای :

1_ سید رضا

حاجی سید یوسف

3_ میرزا سید حسین

4_ میرزا وهفت دختر باین شرح :

1_ سکینه بگم (زوجه میر محمد حسین)

2_ نازی بیگم (زوجه آ سید حسن

3_زوجه میرزا محمد کریم

4_ زوجه سید ابوالحسن اردستانی (سید ابوالحسن اردستانی پدر میرزا محمد علی اردستانی از سادات سید روح الله می باشد که در حال حاضر در مشهد مقیم است)

5_ زوجه حاجی سید رضا

6_حاجیه مریم بیگم (زوجه سید حسین بن سید ابراهیم)

7_ زوجه حاجی سید تقی بوده است

سید رضا بن حاجی میر محمد علی دارای پنج پسر باسامی:

1_ حاجی سید محمد باقر که شرح حالش در باب اخیار مذکور است.

2_ حاجی آقا میرزا

3_ حاجی سید حسن

4_ حاجی میرزا صادق

5_ میر سید اسمعیل ودو دختر بنامهای :

1_ خورشید بیگم ( زوجه حاجی میرزا عبد الله )

2_ زوجه سید یوسف بن حاجی سید تقی بوده است.

حاجی سید یوسف بن حاجی میر محمد علی دارای چهار پسر باسامی:

1_ حاجی میرزا حسن معروف به نور بخش

2_ میرزا مصطفی معروف به دیباج

3_  میرزا سلیمان بوستانی

4_ میرزا خلیل زواره ای وسه دختر به اسامی ک

1_ خورشید بیگم ( زوجه میرزا جمال کریمی )

2_ زوجه میرزا نصرالله صفا

3_ زوجه میرزا محسن رحیمی اردستانی بوده است.

میرزا حسین بن حاجی میر محمد علی یک پسر بنام میرزا نصر الله صفا وهفت دختر:

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم شهریور 1390ساعت 17:48  توسط عماد   |  آرشیو نظرات

طایفه میر محمد شفیع

سادات طباطبای ساکن زواره ( طایفه میر محمد شفیع)

این طایفه بطوریکه در جغرافیای نژادی اردستان شرح داده شد منسوبند به میر محمد شفیع بن میر حسین بن میر معصوم بن شرف الدین علی بن غیاث الدین مسعود بن تقی الدین محمد بن حیدر بن غیاث الدین محمد بن مرتضی بن علی بن حیدر بن علی بن بها ءالدین حیدر بن کمال الدین حسن بن شهاب الدین علی بن عباد ابی المجد احمد بن حمزة بن اسحق بن طاهر بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طبا طبا بن اسمعیل بن ابراهیم غمر بن حسن مثنی بن حسن مجتبی (ع) که بعد ازبیست وهفت بطن بامام متصل می شود .

اولاد میر محمد شفیع

 میر محمد شفیع دارای هشت پسر که یکی از آنها حاجی سید باقر در اردستان ساکن بوده وخود طایفه ای را بنام طایفه حاجی سید باقر تشکیل داده است وتفصیل آن گذشت .ویک دختر که زوجه میر محمد صادق بن میر ابولحسن بن میر اسمعیل بن محمد شفیع بوده است .

بقیه پسر های میر محمد شفیع بشرح زیر است:

۱- میر محمد زمان

۲- میر اسمعیل

۳- میر مسیب

۴- میر ابولقاسم

۵- میر جعفر

۶- میر شرف

۷- میر تقی

هریک از این پسر ها در زواره خود طایفه وتیره ای را تشکیل داده اند که تا آنجا که نگارنده روشن شده شرح داده می شود:ادامه دارد

+ نوشته شده در  شنبه پنجم شهریور 1390ساعت 10:5  توسط عماد 
برچسب‌ها: زواره، سادات