چوپانان زادبوم من

تو مادر منی

خروجی وبلاگ دوستداران میراث فرهنگی چوپانان تا چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392

  

به نام خدا

اولین کدخدای چوپانان مرحوم میرزا علی محمد نجفیان که از بدو کار قنات چوپانان نماینده مرحوم حاج مشیر بودند میباشند که تاآذرماه ۱۳۲۱ درقید حیات بودند.طوریکه گفته شده با تمام قدرت وپشتکاری جدی مشغول کار بودند .بعد از فوت مرحوم میرزا پسر کوچک ۱۶ ساله اش آقای عباس نجفیان به کدخدایی منصوب میشود.البته از طرف بزرگان وریش سفیدان انتخاب ایشان صورت گرفته .آقای عباس میرزا حدود ۲سال بعد جهت کار ازچوپانان میروند ومرحوم آقای جعفر زاهدی (حعفرمحمدعلی) ازطرف بزرگان کدخدا میشود.آن مرحوم نیز جوان بوده ومدت کوتاهی  کدخدا میباشند واز چوپانان میروند. بزرگان ومالکین  که از این تغییروتحولها راضی نبودند به فکر مرد مسنتر وماندگارتری می افتند که بعد از مشورتها وتبادل نظرها گزینه ای بهتر از آمحمداستادعلی ۴۵ ساله (آمحمدصادق محمدی)مرحوم پدرم پیدانمیکنند چون آن مرحوم درآن زمان در چوپانان به شغل مغازه داری وسرپرستی هزینه واستادکاری قناتهای چوپانان-حجت آباد وآشتیان مشغول بوده اند .بنابراین درسال ۱۳۲۵قبل ازتولد اینجانب مرحوم پدرم کدخدا میشود وتا پایان عمرش ۶مرداد سال۱۳۴۳کدخدا بودند.

اما طریقه پرداخت دستمزدکدخدادر چوپانان زارعین زحمتکش ومحترم هرحبه نیم من جو ونیم من گندم ازروی خرمن برای کدخدا برداشته وبه انبار کدخدا می آوردند .درحجت آبادوآشتیان هم کشاورزان محترم برای هرحبه همین قدر ازروی خرمن جو وگندم برداشته ونزد خودشان بود تا بعداز پایان برداشت محصول جو وگندم .

اوایل کدخدایی پدرم تنها ،اواسط کدخدایی من وپدرم ،اواخر کدخدایی ،من به تنهایی به حجت آباد به منزل مرحوم مهدی قاسم جلالپور میرفتیم .زارعین وقتی خبردارمیشدند که حجت آباد هستیم سهم کدخدایی جو وگندم را با دو یا سه خربزه بزرگ تعارفی میآوردند، در آشتیان  هم همچنین زحمت به یکی از زارعین محترم داده به خانه او  رفته و مثل حجت آبادسهم کدخدا جمع آوری میشد جو و گندم ها در جوالها ریخته سرش با جوالدوز دوخته میشد و با شتر یکی از شترداران آنزمان به چوپانان آورده میشد البته خربزه ها را خودمان ۲یا ۳ تا الاغ میبردیم تا اینکه در سال ۱۳۴۲ مالکین تصمبم گرفتند حقوق کدخدا را از انبار میانه ماهیانه ۱۰۰ تومان بدهند تا یادم نرفته بگم کدخدائی سالیانه ۱۸۰ من جو و ۱۸۰ من گندم میشده

تا نوشته ای دیگر خدا نگهدارتان

 

 

[ چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392 ] [ 13:36 ] [ عباس کدخدا ]

به نام خدا

جمعه شب مصادف با عید سعید فطر باشگاه ورزشی امام حسین با حضور جمعی از از اهالی چوپانان افتتاح شد.دراین مراسم بعد از برنامه های افتتاح آقای استاد پیمان به اتفاق چند تن ازورزشکاران رزمی کار از نائین وتعدادی ازنوجوانان چوپانان چند حرکت ورزشی جالب اجرا نمودند که تشویق فوق العاده حضار را به همراه داشت. درپایان از مدعوین با شیرینی وشربت پذیرائی شد.ضمن تقدیر ازآقای ابراهیم اردیبی موسس ومربی باشگاه  برایش آرزوی توفیق مینمایم.

[ شنبه نوزدهم مرداد 1392 ] [ 21:3 ] [ عباس کدخدا ]

بمیمنت و مبارکی امشب مجلس عقد آقای حمیدحلوانی فرزند آقای قدمعلی ودوشیزه  شادی خانم دختر آقای نسعید حلوانی (نوادگان مرحوم قلی حاجی)برگزار میباشد.این وصلت فرخنده را به عروس وداماد محترم وخانوادشان تبریک عرض نموده وبرایشان آرزوی خوشبختی مینمایم.

 

[ شنبه نوزدهم مرداد 1392 ] [ 20:53 ] [ عباس کدخدا ]

به نام خدا

جمعه مصادف با عید سعید فطر باشگاه فرهنگی ورزشی جوانان چوپانان بعد از نماز مغرب اشاء در محل مجتمع فرهنگی رفاهی آقای مجید جلالپور افتتاح می شود برای جوانان عزیز چوپانانی  در همه ابعاد فرهنگی ورزشی و اجتماعی آرزوی توفیق نموده اعلام می داریم آماده هر گونه مساعدت و همکاری با آنها هستیم دبیر انجمن دوست داران میراث فرهنگی چوپانان.

عباس صادق محمدی

[ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 ] [ 22:12 ] [ عباس کدخدا ]
برچسب‌ها: کدخدایان چوپانان، عقد و عروسی، ورزش چوپانان